Home > Huisarts > Inzenden Microbiologie

Test:

Gistkweek

Materiaal:

Nagel

Opmerking:

Graag land van herkomst vermelden. Dit kan van belang zijn voor een juiste determinatie.

1. Afnamemateriaal

8_Container_60ml___etiket1.jpg

PAMM nummer 8

Steriel potje

2. Afnametechniek

• Schimmels bevinden zich doorgaans op de grens tussen het gezonde en zieke deel van de nagel. 

• Verwijder minimaal 4 stukjes uit dit tussengebied.

• Doe de stukjes nagel in een steriel potje (PAMM-nummer 8) en stuur ze in.

3. Minimale hoeveelheid

4 stukjes

4. Bewaarcondities

Koelkast

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel:  Standaard
Testfrequentie:  2x per week
Uitslag bekend (dgn) positief:  2-10
Uitslag bekend (dgn) negatief:    7-10
Uitslag opvraagbaar via:  088 - 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.