Home > Huisarts > Inzenden Microbiologie

Test:

COVID-19 PCR

Materiaal:

Sputum
Keel-nasofarynxuitstrijk

Opmerking:

1. Afnamemateriaal

8_Container_60ml___etiket1.jpg

PAMM nummer 8

Steriel potje

17._UTM_medium_met_wattenstok_per_01102018.jpg

PAMM nummer 17

UTM medium met wattenstok

2. Afnametechniek

Keel-/nasofaryxuitstrijk

Let op! Afname dient te geschieden met een dunne, flexibele wattenstok met een hoog breekpunt!

Neem eerst de keeluitstrijk af en vervolgens, met dezelfde wattenstok de nasofaryx uitstrijk:

Keel:
-   Laat de patiënt het hoofd licht achterover buigen
-   Gebruik zo nodig de houten spatel
-   Steek de wattenstok zo diep mogelijk achter in de keel
-   Draai en strijk in de achterste keelholte

Nasofarynx:
-   Neem met dezelfde wattenstok de nasofarynxuitstrijk af
-   Laat de patiënt vooraf de neus snuiten
-   Laat de patiënt achterover buigen
-   Trek de neuspunt iets omhoog
-   Breng de flexibele uitstrijkwat loodrecht op het gezicht in de neus en schuif recht over de neusbodem naar achteren tot u een weerstand voelt.
-   Roteer de wattenstok enkele malen en trek in één beweging terug.
-    Stop de wattenstok in de buis met transportmedium; het rode streepje op de wattenstok geeft het afbreekpunt weer.

Sputum
- Stuur, indien voorhanden, tevens sputum in.
- Spuug het opgehoeste slijm in een steriel potje

Plaats per materiaal dat wordt afgenomen een aparte aanvraag bij PAMM.

3. Minimale hoeveelheid

Sputum: minimaal 1 ml | Uitstrijk: UTM

4. Bewaarcondities

24 uur koelkast (2-8 °C)

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel:  optioneel
Testfrequentie:  Alle dagen van de week, ook op zaterdag en zondag. Meerdere malen per dag.
Uitslag bekend (dgn) positief:  Binnen 24 uur na binnenkomst op laboratorium
Uitslag bekend (dgn) negatief:    Binnen 24 uur na binnenkomst op laboratorium.
Uitslag opvraagbaar via:  088 - 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.