Home > Huisarts > Inzenden Microbiologie

Test:

MRSA kweek

Materiaal:

Wond uitstrijk

Opmerking:

Locatie van wond op het lichaam aangeven.
Kijk voor instructies voor het correct afnemen van MRSA kweken onder het kopje 'Afnametechniek'.

1. Afnamemateriaal

1_ESwab__roze_.JPG

PAMM nummer 1

ESwab ROZE

2. Afnametechniek

3. Minimale hoeveelheid

n.v.t.

4. Bewaarcondities

24 uur koelkast (2-8 °C)

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel:  standaard
Testfrequentie:  dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief:  3-5
Uitslag bekend (dgn) negatief:    2
Uitslag opvraagbaar via:  088 - 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.