Home > Huisarts > Inzenden Microbiologie

Test:

MRSA kweek

Materiaal:

Sputum

Opmerking:

Kijk voor instructies voor het correct afnemen van MRSA kweken onder het kopje 'Afnametechniek'.

1. Afnamemateriaal

8_Container_60ml___etiket1.jpg

PAMM nummer 8

Steriel potje

2. Afnametechniek

3. Minimale hoeveelheid

5-10 ml

4. Bewaarcondities

24 uur koelkast (2-8 °C)

5. Doorlooptijd + uitslag opvraagbaar via

Standaard/optioneel:  standaard
Testfrequentie:  dagelijks
Uitslag bekend (dgn) positief:  3-5
Uitslag bekend (dgn) negatief:    2
Uitslag opvraagbaar via:  088 - 444 21 00

Door extra uit te voeren testen kan de doorlooptijd incidenteel langere tijd in beslag nemen dan het genoemde aantal dagen.